Untitled Print of a Woman from Cairo – De Bruyn (1698)

$85,00

Description

Description: Untitled print of a woman from Cairo, Egypt. This print originates from ‘Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina : verrijkt met meer als 200 kopere konstplaaten, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c. alles door den autheur selfs na het leven afgetekend’ by C. de Bruyn.

Artists and Engravers: Published by H. van Krooneveld, Delft. C. de Bruyn was a Dutch artist. He made two large tours and published illustrated books with his observations of people, buildings, plants and animals. 

  • Date: 1698
  • Overall size: 17 x 18.5 cm.
  • Image size: 13.5 x 14 cm.
  • Condition: Good, image clipped. Lower margin extended. General age-related toning. Please study image carefully.