Antique Print of Cairo by De Bruyn (1698)

$115,00

Description

Description: Untitled antique print with two views of Cairo, Egypt. 78: Palace of Sultan Gori. 79. Tower and aqueduct. This print originates from ‘Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina : verrijkt met meer als 200 kopere konstplaaten, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c. alles door den autheur selfs na het leven afgetekend’ by C. de Bruyn.

Artists and Engravers: Published by H. van Krooneveld, Delft. C. de Bruyn was a Dutch artist. He made two large tours and published illustrated books with his observations of people, buildings, plants and animals. 

  • Date: 1698
  • Overall size: 20 x 32.5 cm.
  • Image size: 17.5 x 26.5 cm.
  • Condition: Good, age-related toning. Please study image carefully.