Untitled Print of a Man playing an Instrument – De Bruyn (1698)

$85,00

Description

Description: Untitled print of a man from Cairo, Egypt. The man is playing an (music) instrument. This print originates from ‘Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina : verrijkt met meer als 200 kopere konstplaaten, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c. alles door den autheur selfs na het leven afgetekend’ by C. de Bruyn.

Artists and Engravers: Published by H. van Krooneveld, Delft. C. de Bruyn was a Dutch artist. He made two large tours and published illustrated books with his observations of people, buildings, plants and animals. 

  • Date: 1698
  • Overall size: 17.5 x 15.5 cm.
  • Image size: 13.5 x 13 cm.
  • Condition: Good, image clipped. General age-related toning. Please study image carefully.