Untitled Print of Archangel Michael – De Bruyn (1698)

$105,00

Description

Description: Untitled print of an Arab Moor man playing a stringed instrument 105: Mural in St. Marc’s church: the left a painting of the Archangel Michael, said to be painted by S. Lucas. This print originates from ‘Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio, &c., mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina : verrijkt met meer als 200 kopere konstplaaten, vertoonende de beroemdste landschappen, steden, &c. alles door den autheur selfs na het leven afgetekend’ by C. de Bruyn.

 

Artists and Engravers: Published by H. van Krooneveld, Delft. C. de Bruyn was a Dutch artist. He made two large tours and published illustrated books with his observations of people, buildings, plants and animals.

  • Date: 1698
  • Overall size: 20 x 32.5 cm.
  • Image size: 17.5 x 13.5 cm.
  • Condition: Good, age-related toning. Some creasing. Text on verso, please study image carefully.